Agensi Dalam Negeri Tajuk
Statistik Perikanan Tahunan
Statistik Hasil Ternakan
Penerbitan Statistik Terkini
Indeks Pasaran Saham Harian
Statistik Dagangan Luar Malaysia
Portal Rasmi LKIM
Statistik Pelaburan Perkilangan
Statistik Kelapa Sawit
Portal Rasmi Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
Statistik Getah
Statistik Pengajian Tinggi
Pasaran Buruh Elektronik
Statistik Pelancongan
Penerbitan NAPIC
Agensi Antarabangsa Tajuk
Pangkalan Data Tinjauan Ekonomi Dunia
Pangkalan Data FDI Dunia
Pembangunan Statistik dan Data

Maklumat Untuk Dihubungi :

Bahagian Ekonomi Makro
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Menara Prisma, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya