7.1 Kewangan Kerajaan Persekutuan
     7.1.1 Sejarah [1970 - 2009] Format (.pdf) Format (.xls)
     7.1.2 Kini [2010 - Semasa] Format (.pdf) Format (.xls)
7.2 Hasil Kerajaan Persekutuan
     7.2.1 Sejarah [1970 - 2009] Format (.pdf) Format (.xls)
     7.2.2 Kini [2010 - Semasa] Format (.pdf) Format (.xls)
7.3 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
     7.3.1 Sejarah [1970 - 2009] Format (.pdf) Format (.xls)
     7.3.2 Kini [2010 - Semasa] Format (.pdf) Format (.xls)
7.4 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan
     7.4.1 Sejarah [1970 - 2009] Format (.pdf) Format (.xls)
     7.4.2 Kini [2010 - Semasa] Format (.pdf) Format (.xls)
7.5 Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan
     7.5.1 Sejarah [1970 - 2013] (Format Terdahulu) Format (.pdf) Format (.xls)
     7.5.2 [2008 - Semasa] (Format Terkini) Format (.pdf) Format (.xls)
7.6 Hutang Luar Negara
     7.6.1 Sejarah [1970 - 2013] (Definisi Terdahulu) Format (.pdf) Format (.xls)
     7.6.2 [2009 - Kini] (Definisi Semula) Format (.pdf) Format (.xls)
7.7 Kewangan Sektor Awam Disatukan
     7.7.1 Sejarah [1990 - 2009] Format (.pdf) Format (.xls)
     7.7.2 Kini [2010 - Semasa] Format (.pdf) Format (.xls)

Maklumat Untuk Dihubungi :

Bahagian Ekonomi Makro
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Menara Prisma, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya