Garis Panduan Perolehan Hartanah, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri telah dikemas kini bagi menguatkuasakan had nilai minimum RM1 juta bagi perolehan hartanah oleh kepentingan asing selaras dengan pengumuman Bajet 2014. Garis Panduan yang terkini akan berkuat kuasa mulai 1 Mac 2014. Oleh yang demikian, Garis Panduan yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2011 adalah dibatalkan. Sekian.

Bil. Tajuk Dokumen
1 Perolehan Hartanah – UPE SA/2009 – Surat Akuan Muat Turun
2 Perolehan Hartanah - PROFORMA I/2009 (Untuk Syarikat) dan PROFORMA II/2009 (Untuk Individu) Muat Turun
3 Perolehan Hartanah – UPE R/2009 – Borang Rayuan Muat Turun
4 Garis Panduan Perolehan Hartanah (berkuatkuasa pada 1 Mac 2014) Muat Turun
5 Perolehan Hartanah - UPE H/2009 - Borang Permohonan Perolehan Hartanah Bernilai RM20 Juta Dan Ke Atas Oleh Bukan Kepentingan Bumiputera Daripada Kepentingan Bumiputera Dan/Atau Agensi Kerajaan Muat Turun

Maklumat Untuk Dihubungi :

Bahagian Pembangunan Ekuiti 
Kementerian Ekonomi
Aras 7, Menara Prisma
No.26, Persiaran Perdana
Presint 3
62675;W.P Putrajaya.