6.1 Mata wang dalam Edaran mengikut Jenis Nilai (BNM MSB 1.2)
6.2 Agregat Kewangan: M1, M2 dan M3 (BNM MSB 1.3)
6.3 Sistem Perbankan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Tujuan dan Sektor
     6.3.1 Sistem Perbankan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Tujuan (BNM MSB 1.19)
     6.3.2 Sistem Perbankan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor (BNM MSB 1.20)
6.4 Pinjaman Tak Berbayar / Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai
     6.4.1 Sistem Perbankan (BNM MSB 1.21)
     6.4.2 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam (BNM MSB 1.21.2)
     6.4.3 Bank-bank Saudagar/Pelaburan (BNM MSB 1.21.3)
6.5 Kadar Faedah
     6.5.1 Institusi Perbankan (BNM MSB 2.1)
     6.5.2 Bil Perbendaharaan dan Bil Bank Negara (BNM MSB 2.4)
6.6 Kadar Pertukaran Mata Wang: Ringgit Malaysia (BNM MSB 2.6)
6.7 Bursa Malaysia Securities Berhad: Penunjuk Terpilih (BNM MSB 2.12)

Maklumat Untuk Dihubungi :

Bahagian Ekonomi Makro
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Menara Prisma, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya