img

 

Muat Turun Dokumen Size
app-pdf Bab I - Dasar, Objektif dan Rangka 4.1 MB
app-pdf Bab II - Prestasi Ekonomi Makro, 1981-1985 dan Prospek 1986-90 14.12 MB
app-pdf Bab III - Dasar Ekonomi Baru - Kemajuan dan Prospek 12.24 MB
app-pdf Bab IV - Penduduk, Tenaga Kerja dan Pekerjaan dan Pembangunan Tenaga Manusia 4.81 MB
app-pdf Bab IX - Persekitaran 1.3 MB
app-pdf Bab V - Pembangunan Wilayah dan Bandar 4.26 MB
app-pdf Bab VI - Peranan Sektor Swasta 1.7 MB
app-pdf Bab VII - Program Kewangan Sektor Awam dan Jentera Pelaksana 5.37 MB
app-pdf Bab VIII - Sains dan Teknologi 1.59 MB
app-pdf Bab X - Pembangunan Pertanian dan Luar Bandar 4.43 MB
app-pdf Bab XI- Perkilangan 3.16 MB
app-pdf Bab XII - Perdagangan 1.37 MB
app-pdf Bab XIII - Kewangan 2.05 MB
app-pdf Bab XIV - Pelancongan 3.2 MB
app-pdf Bab XIX - Pembelajaran dan Latihan 2.49 MB
app-pdf Bab XV - Perlombongan 1.51 MB
app-pdf Bab XVI - Pengangkutan dan Komunikasi 2.97 MB
app-pdf Bab XVII - Tenaga 2.84 MB
app-pdf Bab XVIII - Kemudahan Awam 1.14 MB
app-pdf Bab XX - Perkhidmatan Kesihatan 2.44 MB
app-pdf Bab XXI - Perumahan 1.17 MB
app-pdf Bab XXII - Pembangunan Sosial 1.64 MB
app-pdf Bab XXIII - Pertahanan dan Keselamatan Dalaman 1.4 MB

 

 Pekeliling / Surat

 Kajian Separuh Penggal

 Rangka Rancangan Jangka Panjang