RANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS, 2016-2020
img

"Pertumbuhan Berpaksikan Rakyat"

Mengenai  Rancangan Malaysia Kesebelas
Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK11), 2016-2020 merupakan rancangan pembangunan lima tahun terakhir ke arah merealisasikan matlamat Wawasan 2020
Muat Turun Dokumen
app-pdf Ucapan YAB Perdana Menteri Di Dewan Rakyat
Muat Turun Dokumen Mengikut Bab Size
app-pdf Kandungan.pdf 219.38 KB
app-pdf Bab 1 : Rancangan Malaysia Kesebelas : Pertumbuhan Berpaksikan Rakyat 926.95 KB
app-pdf Bab 2 : Memperkukuh daya tahan ekonomi makro untuk pertumbuhan mampan 606.97 KB
app-pdf Bab 3 : Memperkukuh inklusiviti ke arah masyarakat yang saksama 759.63 KB
app-pdf Bab 4 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat 745.92 KB
app-pdf Bab 5 : Meningkatkan pembangunan modal insan untuk negara maju 721.75 KB
app-pdf Bab 6 : Menuju ke arah pertumbuhan hijau bagi meningkatkan kemampanan dan daya tahan 803.58 KB
app-pdf Bab 7 : Memperkukuh infrastruktur bagi menyokong pertumbuhan ekonomi 1.36 MB
app-pdf Bab 8 : Merekayasa pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kemakmuran 930.73 KB
app-pdf Bab 9 : Mentransformasi perkhidmatan awam untuk produktiviti 739.21 KB
app-pdf Bab 10 : Malaysia pasca 2020 1.92 MB
app-pdf Lampiran 509.23 KB
app-pdf Ringkasan Eksekutif Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK11) 11.52 MB
app-pdf Risalah Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK11) 2.64 MB

 Pekeliling / Surat

 Kajian Separuh Penggal

 Rangka Rancangan Jangka Panjang