img

 

Muat Turun Dokumen Size
app-pdf Kandongan 2.35 MB
app-pdf Kata Pendahuluan 1.42 MB
app-pdf Chapter 1 : Strateji Pembangunan Baharu  5.13 MB
app-pdf Chapter 2 : Review of Past Progress 2.51 MB
app-pdf Chapter 3 : Economic Balance 1.55 MB
app-pdf Chapter 4 : Rangka Ranchangan Malaysia Kedua 7.4 MB
app-pdf Chapter 5 : Ranchangan Sektor Awam dan Pembiayaan-Nya 7.85 MB
app-pdf Chapter 6 : Peranan Sektor Swasta 6.22 MB
app-pdf Chapter 7 : Pekerjaan dan Kemajuan Tenaga Ra'ayat 8.15 MB
app-pdf Chapter 8 : Pentadbiran Bagi Peranchangan dan Perlaksanaan 4.27 MB
app-pdf Chapter 9 : Pertanian, Perhutanan dan Perikanan  12.45 MB
app-pdf Chapter 10 : Manufacturing 1.85 MB
app-pdf Chapter 11 : Perdagangan, Pelanchongan Perlombongan dan Pembenaan 7.85 MB
app-pdf Chapter 12 : Pengangkutan dan Perhubongan 11.22 MB
app-pdf Chapter 13 : Kemudahan2 Kuasa Letrik dan Bekalan Ayer 7.74 MB
app-pdf Chapter 14 : Education and Training 2.23 MB
app-pdf Chapter 15 : Kesihatan dan Peranchang Keluarga 6.71 MB
app-pdf Chapter 16 : Perkhidmatan2 Kebajikan dan Masharakat 3.63 MB
app-pdf Chapter 17 : Pentadbiran 'Am 3.02 MB

 Pekeliling / Surat

 Kajian Separuh Penggal

 Rangka Rancangan Jangka Panjang